Významné zakázky uskutečněné v posledním období

 

 

   
Objednatel Akce Termín Cena
Město Svitavy - TSMS Oprava komunikace Myslbekova 2000 360.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Rekonstrukce ul. Nerudova 2000 550.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Rekonstrukce ul. Polní 2000 750.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Rekonstrukce ul. Na barikádách 2000 1.200.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Rekonstrukce cesty k Cihelně 2000 500.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Oprava křižovatky ul.Hálkova-Raisova 2000 620.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Oprava chodníku Kpt.Jaroše 2001 1.200.200,- Kč
Město Svitavy - TSMS Oprava zadní cesty Lačnov 2001 1.550.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Oprava povrchu komunikace ul.Riegrova 2001 350.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Oprava povrchu komunikace ul.Říční 2001 370.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Vybudování kruhového objezdu 2001 1.000.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Regenerace sídliště Svitavy - Lány 2002 5.100.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Rekonstrukce ul. Švabinského 2003 800.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Rekonstrukce parkoviště Kpt.Jaroše 2003 250.000,- Kč
JEMA Svitavy Kanalizace a ČOV Kunčina 2004 1.100.000,- Kč
JEMA Svitavy Kanalizace Tatenice 2004 5.500.000,- Kč
JEMA Svitavy Kanalizace technologie FIBERTEX 2005 700.000,- Kč
JEMA Svitavy D11 H.Králové - přeložka závlah 2005 4.700.000,- Kč
JEMA Svitavy Rekonstrukce ul.Průmyslová Svitavy 2006 3.235.000,- Kč
JEMA Svitavy D11 H.Králové - kanalizace 2005-6 3.800.000,- Kč
JEMA Svitavy Regenerace sídliště Svitavy - Lány III 2006 5.285.000,- Kč
EVT Svitavy Sběrné dvory 2007 5.045.000,- Kč
Město Svitavy Rekonstrukce ul. Slepá 2007 2.100.000,- Kč
Město Svitavy - TSMS Opravy místních komunikací 2007 4.000.000,- Kč
Strabag Rychnov n.K. Kanalizace Horní Jelení 2007 500.000,- Kč
SSŽ Pardubice Komunikace REHAU M.Třebová 2007 2.000.000,- Kč
Město Svitavy Rekonstrukce chodníků ul. Riegrova 2008 1.729.000,- Kč
Město Svitavy Přechod sil.I/34 ul. Hradební 2008 1.000.000,- Kč
Obec Opatovec ZTV 12 RD 2008 4.700.000,- Kč
Město Horní Jelení Komunikace ul.Dvorská 2008 1.665.000,- Kč
Obec Biskupice Obnova návsi - komunikace 2008 5.508.000,- Kč
Strabag Rychnov n.K. Kanalizace Praskačka 2008 1.050.000,- Kč
Strabag Rychnov n.K. Kanalizace Panasonic Pardubice 2008 1.235.000,- Kč
Technické služby Svitavy Opravy místních komunikací a údržba 2008 4.500.000,- Kč
EVT Svitavy Opravy povrchu komunikací živicí 2008 1.780.000,- Kč
Město Jevíčko Vodovod a kanalizace ul. Nappova 2009 1.059.000,- Kč
Město Svitavy Výstavba chodníku Lačnov 2009 3.497.000,- Kč