Informace o nás

Stavební společnost vznikla v září 1991. Zabýváme se výstavbou i opravami vodovodů, kanalizací, plynovodů, sdělovacích i silových sítí. Máme dlouhodobé zkušenosti s realizací děl v oboru pozemních komunikací. Jsme schopni nabídnout služby spojené s recyklací odpadních stavebních materiálů včetně vybouraných živičných ker.

 

Předností naší společnosti je rychlé provedení všech stavebních prací ve vysoké kvalitě s použitím kvalitních materiálů a poskytování vysokých garanci na provedené dílo. Preferujeme osobní přístup k zákazníkovi se zajištěním individuálního servisu.

Naši společnost tvoří 25 zaměstnanců s vysokou profesní kvalifikací v oborech inženýrských sítí, výstavbou a rekonstrukcí pozemních komunikací. Tuto skutečnost dokumentuje fakt, že již celých 31 let provádíme veškeré práce spojené s údržbou komunikací, a to letní i zimní, pro Technické služby města Svitav díve dnes pro SPORTES Svitavy s.r.o..
 

 

 

 

Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí
a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky
na vykonávané pracovní činnosti.

 

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

 

  • podpory zaměstnanosti,
  • rovných příležitostí žen a mužů,
  • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • dalšího vzdělávání,
  • sociálního začleňování a boje s chudobou,
  • modernizace veřejné správy a veřejných služeb,
  • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

 

Náš projekt bude finalizován v roce 2018 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů
a dosažených výsledků.