POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI

  

AKVAMONT, společnost s ručením omezeným  

 

 

Stavební společnost AKVAMONT, společnost s ručením omezeným vznikla v roce 1991 a zabývá se výstavbou a opravami vodovodů, kanalizací, plynovodů, sdělovacích i silových sítí. Společnost má dlouhodobé zkušenosti s realizací děl v oboru pozemních komunikací a nabízí služby spojené s recyklací stavebních materiálů, včetně živičných ker. Předností naší společnosti je rychlé provedení všech stavebních prací ve vysoké kvalitě s použitím kvalitních materiálů a poskytování vysokých garanci na provedené dílo. Preferujeme osobní přístup k zákazníkovi se zajištěním individuálního servisu. Organizace si je plně vědoma jak je důležitá spokojenost zákazníků s kvalitou poskytovaných služeb a zároveň i neopomenutelnou nutnost šetrného přístupu k životnímu prostředí. Proto se společnost rozhodla vybudovat svůj integrovaný systém řízení kvality a životního prostředí, dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, jako svůj nástroj k dosažení spokojenosti svých zákazníků, zajištění ochrany a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Tento integrovaný systém řízení využívá společnost jako svůj nástroj k neustálému zvyšování vlastní efektivnosti, zlepšování naší kvality a jako prevenci znečišťování životního prostředí.

 

Při naplňování naší politiky integrovaného systému managementu platí že:

 

-      Prioritní je vždy spokojenost našich zákazníků

 

-       Ke každému zákazníkovi přistupujeme tak, aby poskytnutý produkt a požadavky zákazníka byly vždy realizovány ve sjednaném rozsahu, kvalitě a termínu.

 

-       Systematickým výcvikem a vzděláváním pracovníků zajišťujeme, jak zlepšování vlastní kvality tak i prevenci znečišťování životního prostředí

 

-       Pečlivým výběrem dodavatelů, ať již z hlediska kvality, či dopadu na životní prostředí, zajišťujeme zlepšování vlastní jakosti nabízených služeb i environmentálního profilu společnosti ve vztahu k životnímu prostředí

 

-       Jednotlivé aktivity společnosti a poskytované služby vždy řídíme tak, aby byly plněny právní a jiné požadavky, kterým společnost podléhá.

 

-       K základním pilířům našeho integrovaného systému managementu je komunikační otevřenost jak k vlastním zaměstnancům, tak k široké veřejnosti

 

-       Průběžné zavádění nových technologií a postupů je předpokladem pro poskytování neustále kvalitnějších služeb našim zákazníkům a snižování negativních dopadů na životní prostředí

 

-       Jako jeden z hlavních nástrojů k naplňování naší integrované politiky jakosti a životního prostředí využíváme své cíle jakosti a životního prostředí, které průběžně monitorujeme a pravidelně vyhodnocujeme.

 

 

Ve Svitavách dne 1.4.2009